Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 14 2017

staaar
22:05
staaar
22:02
staaar
22:01
Wpajałem jej: mierz wysoko.
Strzeliła mi w łeb.
— Lec
21:59
staaar
21:59
Nie przejmuj się zbytnio tym, co ludzie powiedzą. Rób, co Ci się w życiu podoba, jeśli tylko będziesz mogła potem w lustrze spojrzeć sobie w twarz.
— Lucy Maud Montgomery
staaar
21:59
Jeden objaw jak jedna randka- o niczym nie świadczy.
— Profesor od psychiatrii
staaar
21:59
Może właśnie o to chodzi w życiu. O te nieoczekiwane zwroty akcji i niewymarzone plany „B”, o te brązowe oczy, które nie spodobają Ci się od razu, o tą przypadkową piosenkę w radiu, o kierunek studiów, o którym wcześniej nawet nie słyszałeś, a teraz nazywasz go swoim. Może to wszystko czyni nasze życie pięknym.
— Znalezione w sieci
staaar
21:55
Oczy przeważnie otwierają się dopiero wtedy, kiedy do niektórych rozdziałów naszego życia zamykają się drzwi.
staaar
21:53
 Skłamałabym twierdząc, że o Tobie nie myślę. Myślę. Czasami są takie dni, gdy jesteś w każdej godzinie, i takie godziny, gdy jesteś w każdej minucie. Wciąż jeszcze zdarza mi się zasypiać i budzić się z Twoim imieniem na ustach. I mimo tego, że jestem świadoma Twojej nieobecności, i tego, że nie pojawisz się nagle tuż przed moimi oczami, to często łapię się na tym, że wypatruję Twojej twarzy w ulicznym tłumie. (...) 
— tęsknota
staaar
21:53
Ciekawe jak by to było wracać do domu, w którym jesteś
staaar
21:51
Kobiecie trzeba okazywać uczucie, namiętność, mówić jej o miłości, ściskać za ręce. I tyłek.
staaar
21:49
Mamihlapinatapai w języku yaghan oznacza uczucie, moment, spojrzenie dzielone przez dwie osoby, z których każda chce zainicjować coś, czego obydwie pragną, ale żadna nie chce być tą, która zacznie.
staaar
21:09
6840 1497 500
jedynym złym krokiem jest ten niezrobiony!
[przyklejone w tramwaju, 8 X '13]
Reposted fromholdyourbreath holdyourbreath viaajri ajri
21:08
7782 c368
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaajri ajri
staaar
21:07
8141 502f 500
Reposted fromdygoty dygoty viaajri ajri
staaar
21:06
5036 0c04
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viaajri ajri
staaar
21:01
6864 8c60
Reposted fromaufwiedersehen aufwiedersehen viaajri ajri
20:59
2340 cd93 500
Reposted fromdivi divi viaajri ajri
staaar
20:57

zaopatrz się w kogoś na jesień.

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaajri ajri
staaar
20:50
3550 024d 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viaRuda-Shuty Ruda-Shuty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl