Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2018

staaar
12:31
8249 7e49
Reposted fromkatsiu katsiu viaRuda-Shuty Ruda-Shuty
staaar
12:30
1283 e131
Reposted fromathaiya athaiya viapiehus piehus
staaar
12:29
Relationships are work, honey, and they aren't 50/50. Some days when I get up I feel like giving 10%, then you have to give 90%that day. 
But there is always 100% love
— unknown
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary viapiehus piehus
staaar
12:28
9446 46c1 500
Reposted from100p 100p viapiehus piehus
staaar
12:25
To niepokojące jak bardzo można zapomnieć jak żyć. Jak czuć się dobrze.
https://zbyszek-kolega-z-wojska.blogspot.com/
staaar
12:22
0588 ffe4
Reposted fromfrotka frotka viazyrafa zyrafa
staaar
12:16

Miłość, która nie jest szaleństwem, nie jest miłością.

— Pedro Calderon de la Barca
Reposted frommarysia marysia viapiehus piehus
staaar
12:15
I jakie to cudowne uczucie kiedy znowu sobie przypomnisz. Kiedy nagle uderzy w Ciebie ta radość tak dobrze skrywana od lat.
Kiedy zaczniesz oddychać tym samym powietrzem, ale w inny sposób, bo już nie walczysz o oddech, bo już oddychasz spokojnie.
https://zbyszek-kolega-z-wojska.blogspot.com/

June 26 2018

staaar
05:50
5569 59d9 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viachowchow chowchow
staaar
05:50
3737 2ab1
Reposted fromtamerebel tamerebel viachowchow chowchow
staaar
05:48
5705 1e4e 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viadobby dobby
staaar
05:47
Reposted frompffft pffft
staaar
05:47
Jak się kogoś kocha, to się go karmi
— „Jak zawsze” Z. Miłoszewski
staaar
05:44
Nic tak dobrze nie robi na głowę, jak zmiana otoczenia.
— Znalezione
staaar
05:44
Najpiękniejsza znajomość to ta, której nikt się nie spodziewał. która pojawiła się nagle, jakby z nikąd - była pełna cudownych emocji, i mnóstwa uśmiechu. najpiękniejsza znajomość to ta, która sprawiła, że zaczęłaś rozumieć, co znaczy kochać. 
staaar
05:44
staaar
05:44
3133 b83a 500
Reposted frompiehus piehus
staaar
05:42
I nie po to mam serce, by mi pękało na środku pustej ulicy milionowego miasta.
— Jarosław Borszewicz
staaar
05:41
8792 0240
Reposted fromZircon Zircon viapffft pffft

June 22 2018

staaar
14:36
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl