Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2017

staaar
11:16
0712 526c
Reposted frommeem meem viachowchow chowchow
staaar
11:05
8707 3c25 500
Reposted fromlujek lujek viachowchow chowchow
staaar
10:57
2577 4620 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viaExfeletes Exfeletes
10:55
5968 2588
10:55
Nie bez powodu się mówi, że dzisiaj jednym z najszczerszych komplementów jest niewyjmowanie komórki z kieszeni podczas spotkania.
— (via pracownia-dobrych-mysli)
Reposted fromdivi divi viamyslowyzlew myslowyzlew
staaar
10:53
By chronić swoje dolegliwości i sekrety, żył w odosobnieniu przez blisko dwadzieścia lat, skonstruował wieżę odciętą od całego świata, wieżę, z której nad wszystkimi górował, wieżę, z której mówił, wieżę, w której milczał, wieżę, na której nikt go nie mógł dosięgnąć i z której teraz chciał skoczyć. 
— Eric Emmanuel Schmitt "Przypadek Adolfa H."
10:52
Najtrudniejszą rzeczą w życiu jest nieodzywanie się do kogoś, z kim rozmawiałeś każdego dnia
staaar
10:50
4039 b411
Rupi Kaur "Mleko i miód"
staaar
10:49

Świadomość...

Mój mózg zapamiętał go... I to bardzo wyraźnie.  Jego osoba kojarzy mi się z silnymi emocjami i uczuciem, którym nadal go darzę. Moje ciało zajerestrowało jego dotyk i domaga się go każdego dnia coraz mocniej. Wyrył bardzo głęboką ranę, która krwawi. Rozszerza się za każdym razem kiedy podmuch wiatru przypomni mi o kolejnej chwili z przeszłości.
staaar
10:49
Ci, którzy najbardziej chcą, najgłośniej milczą
Reposted fromSeventeenRed SeventeenRed viaRuda-Shuty Ruda-Shuty

October 10 2017

staaar
19:15

October 05 2017

19:54
5308 8928 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaajri ajri
staaar
19:53
0174 6924 500
Kraków, Twardowskiego, emenemsy.
Reposted fromredshadow redshadow viaajri ajri
staaar
19:49
Reposted frombluuu bluuu viaredsth redsth
staaar
19:47
Nigdy nie zmienisz swojego życia dopóki nie zmienisz czegoś, co codziennie robisz.
— Mike Murdock
Reposted fromrailus railus viaredsth redsth
staaar
19:46
6420 8f6d 500
wbrew wszystkiemu 
Reposted fromarizonadream arizonadream viaajri ajri

September 15 2017

20:24
staaar
20:22
staaar
20:22
staaar
20:22

Im dłużej żyję

Tym częściej

Odpowiadam nie wiem

Na proste pytania.

— Mirosław Welz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl