Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 11 2018

staaar
08:21
8655 0b5e 500
Reposted fromtfu tfu viagriber griber

August 03 2018

staaar
10:32
0842 3edc 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viascorpix scorpix
staaar
10:28
8805 758a 500
Reposted frompiehus piehus
staaar
10:27
9012 94ef 500
Reposted frompiehus piehus
staaar
10:27
2106 8cb6 500
Reposted fromZircon Zircon viascorpix scorpix
staaar
10:25
Nie dajcie sobie, drodzy państwo, srać w duszę.
Reposted fromblackjeremy blackjeremy viascorpix scorpix
10:25
6024 a481 500
Reposted fromzacytujmiprosze zacytujmiprosze viascorpix scorpix
10:24
8320 e510
Reposted frombuddhablink buddhablink viascorpix scorpix

August 02 2018

staaar
13:16
przez żarty mówi się wiele prawdy
Reposted fromkarr4mba karr4mba viascorpix scorpix
staaar
13:10
Odtrącaniem nie naprawi się żadnego człowieka
— Fiodor Dostojewski “Zbrodnia i kara”
Reposted fromBloodEve BloodEve viagriber griber

July 05 2018

staaar
12:31
8249 7e49
Reposted fromkatsiu katsiu viaRuda-Shuty Ruda-Shuty
staaar
12:30
1283 e131
Reposted fromathaiya athaiya viapiehus piehus
staaar
12:29
Relationships are work, honey, and they aren't 50/50. Some days when I get up I feel like giving 10%, then you have to give 90%that day. 
But there is always 100% love
— unknown
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary viapiehus piehus
staaar
12:28
9446 46c1 500
Reposted from100p 100p viapiehus piehus
staaar
12:25
To niepokojące jak bardzo można zapomnieć jak żyć. Jak czuć się dobrze.
https://zbyszek-kolega-z-wojska.blogspot.com/
staaar
12:22
0588 ffe4
Reposted fromfrotka frotka viazyrafa zyrafa
staaar
12:16

Miłość, która nie jest szaleństwem, nie jest miłością.

— Pedro Calderon de la Barca
Reposted frommarysia marysia viapiehus piehus
staaar
12:15
I jakie to cudowne uczucie kiedy znowu sobie przypomnisz. Kiedy nagle uderzy w Ciebie ta radość tak dobrze skrywana od lat.
Kiedy zaczniesz oddychać tym samym powietrzem, ale w inny sposób, bo już nie walczysz o oddech, bo już oddychasz spokojnie.
https://zbyszek-kolega-z-wojska.blogspot.com/

June 26 2018

staaar
05:50
5569 59d9 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viachowchow chowchow
staaar
05:50
3737 2ab1
Reposted fromtamerebel tamerebel viachowchow chowchow
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl