Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 22 2017

staaar
13:04
Zamiast czekać i analizować,  zrozum że brak odpowiedzi i zaangażowania to też odpowiedź.
— trudno
Reposted fromwhoknows whoknows viaredsth redsth
12:53
staaar
12:53
I zniknął maj. A potem był czerwiec i lipiec. I przyszła jesień. I nad uliczką ciągle przechodziły deszcze, krąg sceniczny obracał się z łoskotem, wypełniającym serce niejasnym niepokojem - i co dzień umierałem, aż znowu nadszedł maj.
— Michaił Bułhakow [Sowietskije pisatieli. Awtobijografii, t. III]
12:52
12:51
12:50
1977 75dd 500

Kiedyś znałem ten cały wiersz na pamięć :) to tylko fragment

12:50
Nauczyłem się tutaj, że moje życie nie będzie łatwe
Pośród ludzi
Że będę zbyt inny dla ich tak spokojnego życia,
Dla tych ludzi
— Indochine
staaar
12:49
Ona jest inna,
nikt zrozumieć jej nie umie
i nawet ona sama
siebie nie rozumie
od lat niezmiennie
na świat patrzy jak zza szyby
i ciągle żyje...
Ciągle żyje tak na niby.
— Jerzy Andrzej Masłowski
staaar
12:48
Boisz się odezwać i boisz się być sobą,
napisali Ci w gazecie, że myślenie jest chorobą
— Luxtorpeda
staaar
12:48

Sometimes it feels like I've got a war in my mind
I want to get off but I keep riding the ride
— Lana Del Rey, Get Free
12:45
12:44
Jestem typem emocjonalnym, interesują mnie wzruszenia
— Zdzisław Beksiński

12:43

iigoodnightiisweetheartii:

Śmieszy mnie to, że ludzie są tak bardzo zaskoczeni gdy zaczynamy ich traktować tak jak oni nas.

staaar
12:42

ktoś kiedyś powiedział, że największą krzywdą jaką można wyrządzić drugiej osobie, jest zamknięcie przed nią serca.
— noo.
12:41
12:38

vegasbaaby:

ostatnio często wychodzę


w środku nocy


siadam na murku


i za każdym razem


stwierdzam


że nie chcę być samotna

staaar
12:20
Oby ktoś chciał cię kiedyś przytulać przez dwadzieścia minut. Tylko przytulać. Nie wyrywając się, nie patrząc ci w twarz, nie próbując całować. Otoczyć cię ramionami i trzymać bez cienia egoizmu.
— waitress.
staaar
12:20
staaar
12:19
Mówią, że życie to jest to, co cię spotyka, gdy planujesz coś innego.
— Richard Paul Evans
staaar
12:19
Całym swoim jestestwem mówiła „nie” temu światu. Wyglądem, manierami, językiem, inteligencją. Była niemym wyrazem, że tkwimy w bagnie i w bzdurze, a można żyć inaczej.
— Antoni Libera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl